Čeština
Konzultace zdarma

Co je user persona a jak jí v marketingu využít?

User persona je koncept, který se stal důležitým pojmem v marketingu. Jedná se o fiktivní reprezentaci ideálního zákazníka, která vychází z podrobné analýzy především demografických, behaviorálních a psychografických údajů. Tento nástroj nám marketérům pomáhá lépe porozumět své cílové skupině a následně správně zacílit marketingové aktivity.

 Nadefinujte si cílovou skupinu

Porozumění motivacím, cílům a potřebám zákazníků umožňuje vytvořit obsah, který oslovuje jejich konkrétní zájmy. To zvyšuje šance na konverzi a následně i loajalitu zákazníka. Díky detailnímu vhledu do nitra vnímání zákazníků mohou marketéři přesněji vybrat kanály, prostředky a sdělení, které budou nejúčinnější při oslovování jejich cílové skupiny. User persona tak poskytuje marketérům cenné informace o tom, jakým způsobem oslovit zákazníky a přesvědčit je ke koupi. Další výhodou je pak porozumění životním cyklům zákazníka, tedy identifikace klíčových okamžiků, ve kterých je třeba s nimi komunikovat - od vstupu zákazníka na trh až po nákup a udržení jejich loajality. User persona může odhalit důležité poznatky a možnosti jejich zapojení. To umožňuje marketérům vytvořit efektivnější marketingové strategie a zlepšit celkový výkon kampaní.

 

Proč se v marketingu tvoří persona?

Obecné výhody user persony byly částečně popsány v předchozím odstavci. Pokud bychom je ale měly specifikovat, jedná se především o tyto:

  • Lepší porozumění zákazníkům: To je totiž klíčem k úspešnému marketingu a podstatou user persony. Pomůžeme vám to nejen poznat vaši cílovou skupinu, ale především oslovit pouze tu relevantní část z nich, která má o produkt nebo službu opravdu zájem, což vede ke správnému využití vašeho rozpočtu.

  • Personalizace marketingových aktivit: Slovo personalizace je v marketingu omílané stále dokola. Jelikož je ale důležité na tento aspekt nezapomínat, dovolíme si ho použít zas a znovu. Na základě informací z user persony mohou marketéři totiž vytvořit obsah a nabídky, které oslovují specifické potřeby a zájmy jednotlivých segmentů zákazníků. Personalizace pomáhá vytvořit silnější propojení mezi zákazníkem a značkou a zvyšuje šance na úspěšnou konverzi.

  • Cílení marketingových kampaní: User persona umožňuje marketérům lépe cílit své kampaně. Aby bylo tohoto kroku dosaženo, je ale nutné split dva předchozí body. Porozumění specifickým charakteristikám a preferencím jednotlivých zákazníků umožňuje vybrat ty správné kanály, sdělení a nástroje pro oslovování, čímž se zvyšuje efektivita marketingových aktivit a snižuje se plýtvání zdroji. Jak finančních, tak i lidských. 

  • Zlepšení loajality zákazníků a zvýšení povědomí o značce: Je to jednoduché. Pokud jste schopni přivést ke správným zákazníkům ve správný čas ten správný obsah a pomůžete mu tak s řešením problému nebo splněním nějaké osobní touhy, je úspěch zaručen. Dlouhodobá spokojenost pak zajistí opakovaný nákup jednotlivých zákazníků a předání pozitivní zkušenosti mezi další potencionální zákazníky. 

Jak vytvořit user personu?

Posbírejte správná data z Google Analytics, definujte společné prvky, doplňte o grafický obsah a vaše user persona je na světě! Pokud si chcete dát s personou více práce, můžete své bádání doplnit také o rozhovory s reálnými zákazníky, kdy je vyzpovídáte na základě předem strukturovaného dotazníku. V tomto případě se ale zaměřte na správné sestavení otázek, aby za každou cenu nevykazovaly pouze pozitivní odpovědi, které by vám ve výsledky nebyly úplně platné. Více o tom, jak definovat cílovou skupinu zákazníků se dozvíte v našem předchozím článku. 

Pokud jsme nezodpověděli všechny vaše dotazy nebo chcete se sestavením user persony pomoci, ozvěte se! Rádi vám poradíme. 

Přednášíme

Zjistit více

Spolupracujeme s těmito firmami

Zobrazit všechny reference