Čeština
Konzultace zdarma

Tvorba marketingové a komunikační strategie

Marketingová strategie

Marketingová strategie je základním kamenem pro úspěch v konkurenčním prostředí. Jedná se v podstatě o určitý soubor akcí a rozhodnutí, která určují, jakým způsobem budou stanovené cíle dosahovány.

Marketingová strategie pomáhá firmám identifikovat a oslovit jejich cílovou skupinu zákazníků, vytvořit a podpořit konkurenčníé výhody, budovat povědomí o značce, získávat tržní podíl a v neposlední řadě zvýšit zisk.

Demo Img 1

Jak probíhá tvorba marketingové strategie? Jak vypadá marketingová strategie?

Neexistuje jednotná a pevně danná podoba marketingových strategií a v různé míře se liší v závislosti na proměnných, jako je například odvětví, konkurence a podnikové cíle. Naše služby tvorby marketingové strategie zpravidla zahrnují následující části, avšak vždy přizpůsobujeme podobu strategie každému klientovi na míru dle jeho potřeb a cílů...

 

✔ Stanovení cílů

Společně s vámi stanovíme konkrétní a měřitelné cíle, které chcete dosáhnout prostřednictvím marketingových aktivit.

 

✔ Analýzu trhu a konkurence

Provádíme podrobnou analýzu trhu a konkurenčního prostředí, abychom identifikovali příležitosti a vytvořili strategii, která Vás odliší od ostatních.

 

✔ Identifikaci cílové skupiny

Pomůžeme Vám identifikovat vaši cílovou skupinu a porozumět jejím preferencím, chování a potřebám.

 

✔ Návrh jednotlivých kroků a opatření

Na základě vytyčených cílů a výstupů z analýz pro Vaši firmu navrhneme jednotlivé kroky a opatření, které Vás nasměrují k požadovanému stavu. 

 

✔ Výběr marketingových kanálů a návrh obsahu komunikace

Navrhneme optimální kombinaci marketingových kanálů včetně obsahu a nástrojů, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů a efektivně komunikovat se svou cílovou skupinou.

 

✔ Monitorování a analýza výsledků

Průběžně monitorujeme výsledky vašich marketingových aktivit a provádíme analýzy, abychom identifikovali příležitosti k optimalizaci a zlepšení.

 

S námi vytvořenou marketingovou strategií získáte cenné nástroje a know-how potřebné k úspěšnému řízení vašeho marketingového plánu a dosažení vašich obchodních cílů. Naše odborné poradenství Vám umožní efektivně investovat své zdroje a maximalizovat návratnost investice do marketingu.

 

Jaké jsou typy strategií?

Brand strategie / strategie vaší značky

Brand strategie spočívá v dlouhodobém uspořádání aktivit zaměřených na budování a rozvoj značky. Zahrnuje stanovení hodnot, poslání, vize a identity značky, stejně jako strategii komunikace, cílových segmentů a způsobů, jak značku prezentovat a diferenciovat se od konkurence.

 

Komunikační strategie 

Komunikační strategie určuje, jakým způsobem se budou informace a zprávy týkající se organizace, produktů nebo služeb šířit mezi cílovou skupinou. Zahrnuje volbu komunikačních kanálů, cílových segmentů, sdělení a způsobů, jakými s cílovými skupinami komunikovat, aby se dosáhlo stanovených cílů.

 

Obsahová strategie

Obsahová strategie se zaměřuje na plánování a vytváření relevantního, hodnotného a atraktivního obsahu pro cílové publikum. Zahrnuje identifikaci cílových skupin, stanovení cílů obsahu, volbu formátů obsahu a distribučních kanálů.

 

Marketingová strategie při expanzi 

Marketingová strategie při expanzi se zabývá plánováním a implementací marketingových opatření při rozšiřování podnikání na nové trhy nebo do nových geografických oblastí. Zahrnuje analýzu trhu, identifikaci cílových segmentů, stanovení marketingových cílů a strategii výběru a oslovování nových zákazníků.

 

Konzultace k marketingovým aktivitám

Poskytování odborného poradenství a podpory ve vztahu k marketingovým opatřením. To může zahrnovat analýzu marketingové strategie, hodnocení a doporučení pro zlepšení, plánování marketingových kampaní, identifikaci cílových segmentů, měření účinnosti a další formy podpory související s marketingem.

 

Kontaktujte nás a domluvte si s námi schůzku zdarma, při které se na všem domluvíme.

 

tel.: + 420 731 758 915
e-mail: prokop@brandelevator.cz

* Povinné položky

* Povinné položky

Napište nám

Přednášíme

Zjistit více

Spolupracujeme s těmito firmami

Zobrazit všechny reference