Čeština
Konzultace zdarma

Proč si segmentovat zákazníky?

Segmentace marketingu patří k nástrojům, které vám mohou pomoci dobře poznat vašeho zákazníka, což je jeden z nejdůležitějších bodů úspěšného marketingového plánu. Každý zákazník má jiné charakteristiky a právě díky segmentaci můžete zákazníky rozdělit do skupin a komunikovat s nimi co nejefektivněji.

Co přesně znamená segmentace marketingu?

Jedná se o proces rozdělení publika na části, které se od sebe liší nebo naopak sdílejí jednotlivé charakteristiky. Výsledkem jsou poté skupiny skládající se ze stávajících i potencionálních zákazníků. Úspěšně vám to tedy pomůže dosáhnout správných lidí, ve správný čas a na správném místě.

Jaké jsou kritéria rozdělení?

 • Demografická – pravděpodobně nejtypičtější rozdělení podle věku, pohlaví, vzdělání, etniky, rodinného stavu atd. Chcete více cílit na ženy nebo muže? Spíše na studenty nebo pracující? V této části zkuste být co nejkonkrétnější a představte si vašeho modelového zákazníka

 • Psychologická – lidé kteří myslí stejně většinou i nakupují stejně, proto při psychologickém rozdělení se zaměřujte na koníčky, životní styl, hodnoty atd.

 • Behaviorální – je zaměřená na zákazníkovi postoje k výrobku nebo službě ale také na vztah ke značce – tyto kritéria se dají sledovat podle frekvencí nákupu, interakcí na webu, e-shopu či v aplikaci firmy

 • Geografická – zákazníky rozdělíte podle států, krajů, typů krajiny, podnebí, ale také v závislosti na kultuře nebo jazycích

Proc si segmentovat zákazníky_Brandelevator

Jak si vytvořit svou taktiku pro marketingovou segmentaci?

Při praktickém tvoření tohoto postupu je potřeba se zaměřit na několik bodů:

 1. Analyzujte a stanovte si cíl – vaším cílem může být například zvýšit návštěvnost webových stránek anebo větší úspěšnost internetových kampaní, v každém případě je stanovení cílů podstatné pro měření pokroku a funkčnosti vašich marketingových strategií.

 2. Zacílení na trhu – identifikujte a definujte na koho cílíte, jak budete komunikovat, kde chcete publikum oslovit a proč.

 3. Výběr konkrétní cílové skupiny – v této fázi je důležité také určit správné nástroje, kterými tuto skupinu oslovíte. Bude to spíše webová stránka, sociální sítě nebo newsletter?

Proč je segmentace důležitá aneb co jsou hlavní výhody?

Marketingová segmentace vám zvládne vynést hned několik pozitiv mezi hlavní z nich patří:

 • Efektivnější uspokojení potřeb zákazníka

 • Zvýšení konkurenceschopnosti v daném úseku

 • Lepší komunikace – bez znalosti cílového trhu není úspěšná komunikace možná a k znalosti trhu je segmentace potřeba

 • Větší zisk i ušetření finančních prostředků na marketingových kampaní

Zacílením na správný segment a následné určení vhodných kampaní pozvedne vaši společnost i váš výnos.

S vytvořením marketingového plánu máme mnoholeté zkušenosti, neváhejte se na nás obrátit přes kontaktní formulář.

Přednášíme

Zjistit více

Spolupracujeme s těmito firmami

Zobrazit všechny reference