Čeština
Konzultace zdarma

Marketingová strategie pro začátečníky: tipy a triky

Chcete podnikat? Ať už to bude v čemkoli, bez promyšlené marketingové strategie se nehnete z místa. Co všechno obnáší a proč do ní zainvestovat?

  • Co je marketingová strategie?
  • Druhy marketingových strategií
  • Tipy a triky pro efektivní marketingovou strategii
  • Shrnutí
  • Na co se nejčastěji ptáte

Co je marketingová strategie?

Jednoduše řečeno – marketingová strategie je dlouhodobý plán, který definuje kroky k tomu, aby vaše firma dosáhla svých cílů. Její součástí je třeba i porozumění zákazníkům nebo ustanovení a další vytváření konkurenčních výhod. Když si založíte firmu, nemůžete zkrátka dělat každý další krok naslepo a intuitivně. Chce to strategii se vším, co k tomuto pojmu patří.

Marketingový mix

Marketingový mix nebo taky pravidlo 4P označuje čtyři základní marketingové nástroje (z pohledu firmy):

Product (produkt): výrobky nebo služby a jejich benefity – v čem je váš produkt jiný od ostatních své kategorie nebo co k němu nabízíte navíc (delší záruka, lepší zákaznický servis apod.).

Price (cena): cena pro kupujícího; tento parametr zahrnuje i slevu, splátky, servis, likvidaci starého produktu při pořízení nového aj.

Place (distribuce): každý produkt (nebo služba) musí být někde k dostání – tento nástroj zahrnuje způsoby distribuce k zákazníkům, dostupnost zboží, otevírací dobu prodejny nebo v případě e-shopů třeba rychlost dopravy a možnost výběru dopravce.

Promotion (propagace): mix činností, díky nimž se o vašem produktu dozví potenciální zákazníci – jde například o reklamu, ale i o osobní prodej, PR, online komunikaci (e-mailing, sociální média) atp.

Marketingová strategie vs. marketingový plán

Myslíte, že je to jedno a to samé? Kdepak. Marketingový plán je dokument, který zevrubně popisuje vaši marketingovou strategii včetně konkrétních typů aktivit a harmonogramů jednotlivých činností. Říká, jak budete krůček po krůčku dosahovat cílů a kdy tyto krůčky podniknete.

Marketingový plán by měl kromě samotné marketingové strategie obsahovat také situační analýzu, cíle, akční programy (tedy časový plán a očekávané náklady), rozpočet a systém měření a kontroly (co se bude měřit/kontrolovat a jakým způsobem, pomocí kterých nástrojů).

Druhy marketingových strategií

Marketingová strategie není jen jedna. Hned se o tom přesvědčíte.

Strategie vaší značky

Brand strategie (tedy strategie vaší značky) je dlouhodobé uspořádání veškerých aktivit, díky nimž budujete a rozvíjíte značku. Součástí tohoto druhu strategie jednoznačně musí být definované hodnoty, poslání, vize a identita značky, strategie komunikace, cílové segmenty a způsoby, jak budete značku prezentovat a jak ji odlišíte od konkurence.

Jak zjistíte, co je to nejdůležitější na vaší značce? Ptejte se, jaké jsou její základní hodnoty a zásady, jaké je její poslání, co vás vede k jejímu budování, proč jejím prostřednictvím chcete nabízet cílové skupině produkty/služby, čím je vaše značka jedinečná, jaké emoce by měla vaše značka v lidech vyvolat a jak chcete, aby vás popisovali sami vaši zákazníci. Přidat k tomu můžete i drobnou analýzu firemní kultury.

Přečtěte si také: Důležitost brand manuálu pro vaši firmu

Komunikační strategie

Se svými potenciálními i stávajícími zákazníky musíte udržovat komunikaci, to je zkrátka fakt. Bez komunikační strategie se proto taky neobejdete, zvlášť když ji bude řešit více lidí. Aby to jeden den nebyla povedená reklama se špetkou humoru a další den katastrofa v podobě chaotického e-mailingu, je třeba jasně si nadefinovat pravidla.

Základem komunikační strategie jsou tři věci: zpráva (co má být řečeno), médium (kanál, kterým zprávu zprostředkujete publiku) a cíl (ke kterému se vaše zpráva má dostat).

Komunikační strategie tedy zahrnuje výběr komunikačních kanálů, cílových segmentů, sdělení a způsoby, jak budete s cílovou skupinou komunikovat, abyste se značkou dosáhli, čeho chcete.

Obsahová strategie

Nejde jen o to, jak budete komunikovat, ale i o to, co budete své cílové skupině říkat. A od toho je tu obsahová strategie. V ní si stanovíte plán a obsah, který bude pro cílovku tak atraktivní, že ho bude chtít přijímat a věnovat mu pozornost.

Obsahová strategie musí nutně zahrnovat identifikaci cílových skupin, stanovení cílů, kterých má vámi produkovaný obsah dosáhnout, volbu formátů obsahu (text, grafika/fotografie, video, mluvené slovo aj.) a distribučních kanálů, jimiž se obsah k cílovce dostane.

Mohlo by vás zajímat: Jak prorazit na TikToku? 7 tipů pro úspěšný marketing

Marketingová strategie při expanzi

Kdo je připraven, není překvapen. Budete-li úspěšní, byla by škoda, kdybyste nešli ještě dál. Jenže i na to je třeba mít komplexní strategii při expanzi. Ta by měla zahrnovat analýzu trhu, identifikaci cílových segmentů, stanovené marketingové cíle i strategii výběru a oslovení nových zákazníků.

Jakmile je trh, na kterém se nacházíte, nasycen, můžete se vydat na další. Před tím ale musíte udělat nezbytné kroky pro to, aby z toho nebylo fiasko. Marketingová strategie při expanzi je ve finále komplexní postup zahrnující výzkum a zhodnocení trhu, prognózy, taktické úvahy, definici cílů, vybudování silného týmu nebo třeba tvorbu finančního plánu.

Výborným příkladem úspěšné expanze je třeba Netflix – ten vznikl v roce 1997, v roce 2010 zahájil svou mezinárodní expanzi a dnes funguje ve více než 190 zemích. Za expanzí stály ohromné investice do lokalizace uživatelského prostředí, překladu obsahu do desítek jazyků nebo do tvorby originálního obsahu, který osloví místní publikum. Je to ovšem jen příklad. Neznamená to, že musíte být Netflix, abyste mohli expandovat…

Tvorba konkurenčních výhod pro lokální nebo zahraniční trh

Máte svou oblíbenou restauraci, do které se rádi vracíte, protože zdejší kuchař si získal vaše srdce už napoprvé? V tom případě má právě tato restaurace vytvořenou pěknou konkurenční výhodu.

Chcete-li, aby vaše značka takto vyčnívala mezi ostatními v oboru, je tvorba konkurenčních výhod pro lokální nebo zahraniční trh důležitá, ba až neopomenutelná.

Taková konkurenční výhoda může vycházet z vysoké kvality produktu, pokročilých technologií, efektivně vynaložených nákladů nebo absolutně fantastických zákaznických služeb.

Abyste nemířili s jednou zbraní hned na několik terčů, je důležité vybrat si typ konkurenční výhody, které chcete dosáhnout, a její rozsah. Bude to zaplnění díry na trhu, zaměření se na konkrétní segment trhu (demografický, geografický atp.) nebo dosažení nejnižších nákladů na určitou úroveň kvality?

Tipy a triky pro efektivní marketingovou strategii

Teď už víte, co je marketingová strategie a co všechno by měla obnášet. Zatím vám ale nejspíš chybí praktické tipy a triky, díky nimž bude celá věc pochopitelnější. Tady jsou.

Vytyčte si cíle

Čeho chcete svými marketingovými aktivitami dosáhnout? Své cíle si vytyčte a sepište, ať se k jejich nadefinování můžete kdykoli vrátit.

Poznejte své zákazníky

Dvacátníky nezaujmete ani produktem, který nepřináší nic nového a cool, ani vážnou a zkostnatělou komunikací. Na seniory zase rozhodně nezapůsobí projevy se vzletnou dynamikou, ať už psané, či mluvené. Proto poznejte svou cílovou skupinu a přizpůsobte se jí. Jen tak můžete uspět.

Vytvořte sdělení

Že nemůže být těžké vytvořit sdělení do e-mailu, na blog nebo sociální sítě? To byste se divili. Můžete klidně plácat páté přes deváté, ale se zisky se pak rozlučte. Je potřeba efektivně vybírat témata a tvořit pro publikum relevantní obsah, který zaujme a dostane se do širšího povědomí. Každý takový obsah by měl mít přidanou hodnotu, měl by být praktický a přínosný.

Stanovte si rozpočet

Pokud neskáčete šipku do bankovek jako strýček Skrblík, nejspíš budete řešit i rozpočet. To, jakým způsobem a v jaké míře budete šířit svá sdělení, se pravděpodobně odvine od toho, co aktuálně dokážete zaplatit. Pamatujte ale, že je vhodné držet se aspoň poměru cena/výkon. Ušetřit na odborníkovi a tvořit obsah na vlastní pěst někdo zvládne, jiný ne. Ve druhém případě to zavání ostudou a nezdarem.

Vyberte si marketingové kanály

Neexistuje jeden univerzální marketingový kanál, který by fungoval pro všechny. Na výběr je z online a offline kanálů, dál sem patří přímý a maloobchodní prodej nebo účast na výstavách a veletrzích či promoakce.

Z toho, co chcete propagovat, a hlavně s jakým cílem a ke komu, by měly vhodné marketingové kanály vyplynout.

Měřte svůj úspěch a optimalizujte

Vždy sledujte své výsledky a upravujte je tak, abyste mohli dosáhnout ještě vyšších met. Budovat cokoli naslepo je prakticky nemožné – proto stále monitorujte svoje postupy a to, k čemu vaši firmu dovedly. Ty úspěšné můžete ještě vylepšit, ty méně úspěšné třeba minimalizovat.

Shrnutí

Na závěr si pojďme shrnout to nejdůležitější, ať je jasno. Marketingová strategie je dlouhodobý plán, který definuje kroky, díky nimž máte se svou značkou dosáhnout stanovených cílů. Řeší taky různé druhy strategie (jako je brand strategie nebo komunikační strategie aj.), práci s cílovou skupinou nebo rozpočet, od nějž se zpravidla odvíjejí aktivity.

Celá marketingová strategie by měla být zahrnuta v marketingovém plánu, který mluví o konkrétních činnostech a jejich rozplánování v čase.

Na co se nejčastěji ptáte?

Během řešení marketingových strategií často vyplavou na povrch otázky, které jsme si dovolili sepsat a krátce na ně odpovědět.

Co je to 4C?

4C je označení pro marketingový mix 4C, což je marketing z pohledu zákazníka. Zahnuje:

Customer value (hodnota pro zákazníka): rozdíl mezi náklady na získání produktu/služby a hodnotou, která z vlastnictví plyne; v tomto smyslu mají vyšší hodnoty love brandy.

Communication (komunikace): způsob komunikace se zákazníky je klíčový – je lepší, když si značka nechá říct o nespokojenosti od zákazníka, než aby to on radši „troubil“ do světa. Negativní výroky si často zapamatujeme snáz než chválu, proto by takoví zákazníci mohli značce uškodit. Naslouchejte, chápejte, diskutujte, vycházejte vstříc.

Convenience (pohodlí): komfort před nákupem i při něm – patří sem dostupnost zboží v kamenných prodejnách, ale třeba i dojem, který si zákazník odnáší z e-shopu.

Cost (náklady): kromě toho, že zákazník zaplatí za váš produkt, nejspíš bude muset platit i poštovné nebo vážit cestu tam, kde produkt dostane – to všechno dohromady tvoří náklady na získání produktu.

Kdo vymyslel 4P?

Marketingový mix známý pod označením 4P byl poprvé představen v roce 1960. Jeho původcem je Edmund Jerome McCarthy. Ještě dřív mluvil obecněji o marketingovém mixu už v roce 1949 Neil Borden.

Co jsou marketingové nástroje?

Marketingové nástroje jsou takové nástroje, jejichž pomocí firmy komunikují svůj produkt nebo svou službu směrem k cílové skupině nebo širší veřejnosti. Některé nástroje mají budovat brand, jiné zvyšovat prodeje a další například shromažďovat údaje o spotřebitelích.

Může jít o PR, reklamu, podporu prodeje, obsahový marketing, osobní prodej a další.

Přednášíme

Zjistit více

Spolupracujeme s těmito firmami

Zobrazit všechny reference